Od 30.10.2023 je možné inštalovať fotovoltické elektrárne, ktoré budú mať možnosť získať dotáciu až do výšky 4 025€. Maximálna výška je dotácie je daná nasledovne:

  • Spotreba domu v poslednej vyúčtovacej faktúre. Ak spotreba presiahne 3 000kWh, získavate 500€ za každých 1 000 kWh
  • Výška dotácie sa zároveň odvíja od inštalovaného výkonu v sadzbe 500€ /  1kWp 
  • Navyše máte možnosť získať bonus vo výške 15% a to v prípade zrušenia vykurovacieho telesa na tuhé palivo alebo v prípade realizácie v obci so zvýšenou úrovňou znečistenia ovzdušia

Informačný systém pre registráciu a vybavenie žiadostí však bude spustený až na jar v roku 2024. Ak však chcete dotáciu získať, odporúčame nečakať a začať s realizáciou čo najskôr, keďže finančné prostriedky určené pre dotácie sú obmedzené. 

S nami sa však o nič nemusíte starať, všetku administratívu vybavíme za Vás. 

Ako získať dotáciu z programu Zelená domácnostiam?

Krok 1: Vybudujte fotovoltickú elektráreň

Pre získanie historicky najvyššej dotácie je teraz ten správny čas na realizáciu fotovoltickej elektrárne

Krok 3: Prihlásenie elektrárne do informačného systému

Informačný systém programu zelená domácnostiam bude spustený na jar 2024.
Od 30.10.2023

Krok 2: Splňte podmienky pre získanie maximálnej dotácie

Pre viac informácií o tom, ako získať dotáciu až do výšky 4 025€, nás neváhajte kontaktovať.
1Q 2024

Krok 4:Vyplatenie dotácie

Po kladnom posúdení zo strany SIEA vám bude vyplatená dotácia.